Редовне сједнице

 Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XXII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XXII редовну сједницу у 2018. години, у петак, 21.12.2018. године са почетком у 10:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12А.

На XXII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са XXI редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 10.12.2018. године;
  2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева ТРАНСПОРТ ПАЖИН д.о.о. Столац;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
    • СОР „ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА-НЕВИЋ ПОЉЕ 1.“ вл. Роберт Бегић, из Новог Травника;
    • „HE Еnergy“ д.о.о. Столац. (обнова)

 

У Мостару, 13.12.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-1042/18                                                                                 Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе