Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању II редовне сједнице ФЕРК-а у 2019. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати II редовну сједницу у 2019. години, у понедјељак, 11.02.2019. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12А.

На II редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са I редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 21.01.2019. године;
  2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата изузев ЛПГ-а, подносиоца захтјева АрцелорМиттал Зеница, д.о.о.;
  3. Разматрање Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
  4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева АД ТАНК д.о.о. Столац;
  5. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: 233629/2018 од 23.11.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

 

У Мостару, 30.01.2019. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-113/19                                                                                    Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе