Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 05.11.2018. године под бројем 04-05-944/18 примила жалбу Ф.М. заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији „Кебо & Гузин“ из Мостара на Рјешење број: ИИИ-1-Г-1339/18 од 05.10.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 15.10.2018. године ФЕРК под бројем 04-05-641-08/18 примио жалбу подносиоца жалбе „ВАРАДЕРО“ д.о.о.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 30.07.2018. године под бројем 04-05-731/18 примио жалбу Исламске заједница у Босни и Херцеговини Меџлис Исламске заједнице Чапљина заступано по опуномоћенику Ђулиман Адониси адвокату из Мостара на Електроенергетску сагласност број: ...

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 06.07.2018. године под бројем 04-05-641/18 примила жалбу подносиоца жалбе „ВАРАДЕРО“ д.о.о. Сарајево на Рјешење број 03-4-221-18800/18  од  28.03.2018. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 03.10.2018. године под бројем 04-05-407-13/18 примила жалбу УГ РВИ „СТАРИ ГРАД“ МОСТАР на Рјешење број: 03-3-11443/2018 од 14.09.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.   

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 18.07.2018. године под бројем 04-05-8-06/18 примио жалбу А.П. заступан по опуномоћенику Кенану Бајрамовићу адвокату из Зенице на Рјешење број: 03‐6-206-11251/18 од 26.06.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе