Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 02.07.2018. године под бројем 04-05-633/18 примила жалбу М.Г. заступан по Адвокатури „Ћупина & Цо“ д.о.о. Мостар на Рјешење број: ИИИ-1-Г-72/18 од  18.01.2018. године које је донијела ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је  19.07.2018. године под бројем 04-04-442-05/18 примио жалбу Е.К. на Рјешење број: 03-4-221/40862/18 од 02.07.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 08.06.2018. године под бројем 04-05-407-03/18 примила жалбу УГ РВИ „СТАРИ ГРАД“ МОСТАР на Рјешење број: 03-3-7114/2018 од 24.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.    

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

           да је 25.05.2018. године под бројем 04-05-549/18 примила жалбу С.П. заступана по опуномоћенику Санелу Незирићу адвокату из Сарајева на Рјешење број: 03-4-221-22182/18 од 14.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је  07.06.2018. године под бројем 04-05-83-05/18 примила жалбу С.Ф. на Рјешење број: 215529/2018 од 10.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

           да је 15.05.2018. године под бројем 04-05-524/18, примила жалбу И.Г. на Рјешење број: 209849/2018 од 30.03.2018. године, те 22.05.2018. године под бројем 04-05-524-01/18 жалбу на Рјешење број: 03-5-12-9954/2018 од 11.05.2018. године, која је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе