Жалбе

 У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 22.11.2018. године под бројем 04-05-1048-16/17 примила жалбу „ВАЛ-БРАНА“ д.о.о. Витез на Рјешење број: ИИИ-2-1855/18 од  26.10.2018. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 02.07.2018. године под бројем 04-05-633/18 примила жалбу М.Г. заступан по Адвокатури „Ćupina & Co“ д.о.о. Мостар на Рјешење број: ИИИ-1-Г-72/18 од 18.01.2018. године које је донијела ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар,

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 05.11.2018. године под бројем 04-05-944/18 примила жалбу Ф.М. заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији „Кебо & Гузин“ из Мостара на Рјешење број: ИИИ-1-Г-1339/18 од 05.10.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 15.10.2018. године ФЕРК под бројем 04-05-641-08/18 примио жалбу подносиоца жалбе „ВАРАДЕРО“ д.о.о.

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 30.07.2018. године под бројем 04-05-731/18 примио жалбу Исламске заједница у Босни и Херцеговини Меџлис Исламске заједнице Чапљина заступано по опуномоћенику Ђулиман Адониси адвокату из Мостара на Електроенергетску сагласност број: ...

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе