Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је дана 11.09.2017. године под бројем 04-05-773/17 примила жалбу Д.Ј. заступан по опуномоћенику Ивану Грубешићу адвокату из Новог Травника на Рјешење број: ИИИ-2-1323/17 од 21.08.2017. године које је донијела ЈП „Електропривреда

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

Да је 23.10.2017. године ФЕРК под бројем 04-05-102-08/17 примио жалбу Д.Г. и др. заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији Јуришић и Ћуланић из Мостара на Закључак број: ИИИ-1-Г-1763/17 од 27.09.2017. године који је донијела ЈП

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 24.07.2017. године под бројем 04-05-691/17 примила жалбу С.З. на Рјешење број:

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 28.08.2017. године под бројем 04-05-745/17 примила жалбу Столачких подрума д.о.о. Столац на на Рјешење број:

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 03.07.2017. године под бројем 04-05-657/17 примила жалбу М.Х. на рјешење број: 03‐3‐22-6095/2017 од 24.05.2017. године

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 14.06.2017. године под бројем 04-05-607/17 примила жалбу Е.К. на рјешење број: 03-4-221-30789/17 од 23.05.2017. године

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе