Жалбе
0
0
0
s2smodern

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

         да је 01.08.2017. године под бројем 04-05-100-19/17 примила жалбу „ХИФА“ д.о.о. Тешањ заступано по пуномоћници Адониси ...

... Ђулиман адвокату из Мостара на Закључак о дозволи извршења број: 03-3-8271/2017 од 14.07.2017. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе