Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“, број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

Да је 23.10.2017. године ФЕРК под бројем 04-05-102-08/17 примио жалбу Д.Г. и др. заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији Јуришић и Ћуланић из Мостара на Закључак број: ИИИ-1-Г-1763/17 од 27.09.2017. године који је донијела ЈП

„Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Груде. По жалби ФЕРК ће рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

Више информација о поднесеној жалби заинтерсована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе