Жалбе
0
0
0
s2smodern

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби  („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је дана 11.09.2017. године под бројем 04-05-773/17 примила жалбу Д.Ј. заступан по опуномоћенику Ивану Грубешићу адвокату из Новог Травника на Рјешење број: ИИИ-2-1323/17 од 21.08.2017. године које је донијела ЈП „Електропривреда

ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје „Центар“ Нови Травник.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе