Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је  11.12.2017. године под бројем 04-05-1018/17 примила жалбу С.Ч. на рјешење број: 03-2-221-36702/2017 од 05.10.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.

 

 

    

 

 

                                                                                                   

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе