Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 26.01.2018. године бројем 04-05-110/18 примила жалбу С.Ш. заступане по опуномоћници

Берини Крњић адвокатици из Травника на Рјешење број: 03-6-04-25702/17 од 25.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у ул. Блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе