Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

           да је 15.05.2018. године под бројем 04-05-524/18, примила жалбу И.Г. на Рјешење број: 209849/2018 од 30.03.2018. године, те 22.05.2018. године под бројем 04-05-524-01/18 жалбу на Рјешење број: 03-5-12-9954/2018 од 11.05.2018. године, која је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

ФЕРК ће жалбе рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеним жалбама заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, Блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе