Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 30.07.2018. године под бројем 04-05-731/18 примио жалбу Исламске заједница у Босни и Херцеговини Меџлис Исламске заједнице Чапљина заступано по опуномоћенику Ђулиман Адониси адвокату из Мостара на Електроенергетску сагласност број: ...

... 11-05-2018/0111-4 од 08.05.2018. године коју је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар Пословница Електро-Чапљина.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, Блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе