Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 05.11.2018. године под бројем 04-05-944/18 примила жалбу Ф.М. заступан по Заједничкој адвокатској канцеларији „Кебо & Гузин“ из Мостара на Рјешење број: ИИИ-1-Г-1339/18 од 05.10.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д.

Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Груде.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, у Ул. блајбуршких жртава број 33, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе