Жалбе

У складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

            да је 02.07.2018. године под бројем 04-05-633/18 примила жалбу М.Г. заступан по Адвокатури „Ćupina & Co“ д.о.о. Мостар на Рјешење број: ИИИ-1-Г-72/18 од 18.01.2018. године које је донијела ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар,

Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде.

ФЕРК ће жалбу рјешавати у складу са својим правилима и прописима.

 

Више информација о поднесеној жалби заинтересована лица могу добити у просторијама ФЕРК-а, Кнеза Домагоја 12 А, Мостар.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе