Текуће јавне набавке ФЕРК-а:


ПОНУЂАЧИ КОЈИ ПРЕУЗМУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОБАВЕЗНИ СУ, УКОЛИКО ЖЕЛЕ КОНКУРИСАТИ НА НАБАВЦИ, О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВИЈЕСТИТИ НАРУЧИОЦА, У ПРОТИВНОМ СЕ ПОНУДЕ СЕ НЕЋЕ СМАТРАТИ ВАЉАНИМ.

Образац обавјештења о преузимању се може преузети кликом ОВДЈЕ
_______________________________________

------
_______________________________________

2017:

Јавни позив за  доставу понуда за систематски преглед (важи до 29.03.2017.)

Јавни позив за доставу понуда за услуге хотелског смјештаја
Јавни позив за доставу понуда за услуге паркирања службених возила
Јавни позив за доставу понуда за услуге стручног усавршавања
Јавни позив за доставу понуда за услуге таxи превоза
Јавни позив за доставу понуда за услуге техничког прегледа возила
Јавни позив за доставу понуда за услуге пружања екстерне и интерне репрезентације

 

2016.:

- Јавни позив за доставу понуда за продају грађевинског земљишта

- Јавни позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2016. години

- Јавни позив за достављање понуда за услуге паркирања службених возила ФЕРК-а у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне репрезентације у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за стручно усавршавање у земљи и иностранству у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга таxи превоза у 2016. години

- Јавни позив за достављање понуда за услуге техничких прегледа службених возила ФЕРК-а у 2016. години

 

Праћење реализације уговора и оквирних споразума

Праћење реализације склопљених уговора и оквирних споразума (19.03.2015. - 01.01.2017.) - преузети овдје

Праћење реализације склопљених уговора и оквирних споразума (01.01.2017. - 01.03.2017.) - преузети овдје

Праћење реализације склопљених уговора и оквирних споразума (01.01.2017. - 20.07.2017.) - преузети овдје

Одлуке о изузећима у поступцима ЈН за 2015. годину

Одлуке за 2015. годину:

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Трошкови чланарина)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Закуп сала за јавне расправе)

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (електрична енергија и плин)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (комунална накнада ради финансирања заједничке потрошње)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (поштанске услуге)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама ("Службене новине Федерације БиХ" и "Службени Гласник БиХ")
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Издаци за воду и канализацију)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Унајмљивање простора или зграда)

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од одредби Закона о јавним набавкама (Услуге одвоза смећа)