Надређена категорија: Јавне набавке

Одлуке о изузећима у поступцима ЈН за 2015. годину

Одлуке за 2015. годину:

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Трошкови чланарина)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Закуп сала за јавне расправе)

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (електрична енергија и плин)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (комунална накнада ради финансирања заједничке потрошње)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (поштанске услуге)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама ("Службене новине Федерације БиХ" и "Службени Гласник БиХ")
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Издаци за воду и канализацију)
Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од примјене одредби Закона о јавним набавкама (Унајмљивање простора или зграда)

Одлука о покретању поступка јавне набавке који је изузет од одредби Закона о јавним набавкама (Услуге одвоза смећа)