Pravilnici

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja maksimalnih vrijednosti garantovanih otkupnih cijena, zamjenske tržišne cijene i graničnih vrijednosti fiksnih premija (2024. - SN FBiH, 30/24)

Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača (2024. - SNFBiH 30/24 - na snagu stupa 2.5.2024.) / prilog 1 / prilog 2 / prilog 3

Pravilnik o proizvodnji električne energije za vlastite potrebe (proizvodnja prosumera) (2024. - SNFBiH 30/24)
 

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja porijekla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u federaciji bosne i hercegovine.(2024)

Obrazloženje uz Pravilnik o metodologiji utvrđivanja porijekla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u federaciji bosne i hercegovine. (2024)

Odluka o Pravilniku o metodologiji utvrđivanja porijekla električne energije, izračuna i objave strukture preostale električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (2024)

 

Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije

Pravilnik za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije
Obrazloženje uz Pravilnik za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije
Obrazloženje uz pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za mikro-postrojenja obnovljivih izvora energije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene električne energije (2023)
Obrazloženje uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene (2023)

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referntne cijene električne energije (2023) - Prečišćeni tekst -

Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (2023)
Obrazloženje uz Pravilnik o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača električne energije (2023)

Prilozi uz Pravilnik: Prilog 1 / Prilog 2 / Prilog 3 / Prilog 4

Odluka o referentnoj cijeni električne energije.

Odluka o izračunu grantovanih cijena el. energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije / Prilog odluke

Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (2024)

Obrazloženje uz pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (2024)

Arhiv:

Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (2016.)
Obrazloženje uz Pravilnik o obaveznom udjelu i preuzimanju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije (2016.)

Pravilnik o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogneracije
Obrazloženje uz Pravilnik o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogneracije

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije
Obrazloženje uz Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene
Obrazloženje uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene
Obrazloženje uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji utvrđivanja referntne cijene

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe