Rješenja

Rješenje sa 20. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "EKO-SAN" d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 19. redovne sjednice:

Rješenje o odbacivanju žalbe TVH protiv el.en. saglasnosti broj 223-44223/12
Rješenje o poništenju Zaključka broj 04-3-221/61/2014 od JP EPBiH d.d.-Sarajevo
Rješenje o odbijanju žalbe SP protiv el.en. saglasnosti br. 027-09-14/0561
Rješenje o oduzimanju dozvole od "Korlea" d.o.o. Mostar

Rješenja sa 18. redovne sjednice:

Rješenje o odbijanju žalbe I.B. i M.B na el.en. saglasnost br. 42126/2013
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "BINGO" d.o.o. Tuzla
Rješenje o odbijanju žalbe F.H. na el.en. saglasnost broj: 008-06-14/0581
Rješenje o oduzimanju dozvole za snabdijevanje električnom energijom 2. reda za ČEZ BiH d.o.o. 
Rješenje o izdavanju dozvole za snabdijevanje električnom energijom 2. reda za PROENERGY d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "BAHEN-GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "EMY" d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "ESPRO" d.o.o. Donji Vakuf

Rješenja sa 17. redovne sjednice:

Rješenje o izadanju dozvole za rad za djelatnost proizvodnje električne energije za "ADRIJA-PRODUKT" d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "VESNA-S" d.o.o. Bugojno

Rješenja sa 16. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo.
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva G.P.P.D. „VLAŠIĆ-GRADNJA“ Travnik

Rješenje sa 15. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Početne dozvole za OIEiEK

Rješenja sa 14. redovne sjednice:

Rješenje o ukidanju el. en. saglasnosti broj 47452/2014
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije za "SOLIS" d.o.o. Lukavac
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije za "REMEDIA" d.o.o. Tuzla
Rješenje o izdavanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom za Axpo BH d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 13. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi na el.en. saglasnost broj: 56860/2014 
Rješenje o žalbi na el.en. saglasnost broj: 202-33528/12 

Rješenje o izdavanju dozvole za "BIOTECH" d.o.o. Busovača
Rješenje o izdavanju dozvole za "ELGRAD" d.o.o. Jajce
Rješenje o izdavanju dozvole za HSE BH d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 12. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi E.K. na el.en. saglasnost broj: 202-27633/14
Rješenje o žalbi Š.B. br. 04-05-329/04/14

Rješenje sa 11. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za rad za proizvodnju el. energije za "BRATSTVO" d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje

Rješenje sa 9. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi na el.en. saglasnost broj: 50226/2014 izdato od ED Bihać

Rješenje sa 8. redovne sjednice:

Rješenje o poništenju el.en. saglasnosti broj 169-11-13/0551

Rješenje sa 8. internog sastanka:

Rješenje o odobrenju Zahtjeva za pristup informacijama broj 06-03-384/14

Rješenja sa 7. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja el. energije za "IEP Energija" d.o.o. Gornji Vakuf
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja el. energije za "SV ENergija" d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja el. energije za "ESCO ECO ENERGIJA" d.o.o. LIVNO

Rješenja sa 5. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi na el.en. saglasnost broj 37950/2013
Rješenje o žalbi na el.en. saglasnost broj 40228/2013
Rješenje o žalbi na prethodnu el.en. saglasnost broj 24444/2013
Rješenje o izdavanju dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnja el. energije za "ECO ENRRGY" d.o.o. Gračanica
Rješenje o izdavanju dozvole za rad - licence za snabdijevanje el. energijom drugog reda za "D-PRO" d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 4. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije za "HE Energy" d.o.o. Stolac

Rješenja sa 3. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi br. 04-05-541-18/13
Rješenje o žalbi br. 04-05-930-11/13

Rješenja sa 1. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi broj 04-05-1265-03/13
Rješenje o žalbi broj 04-05-1338-03/13
Rješenje o žalbi broj 04-05-1230-04/13
Rješenje o usvajanju dozvole za "EBH" d.o.o. iz Sarajeva

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe