Zaključci

Zaključak sa 21. redovne sjednice:

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-614/42/18 podnosioca zahtjeva BFS d.o.o. Kreševo od 22.06.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključak sa 20. redovne sjednice:

- Postupak  po  žalbi S.Š. na Rješenje broj: 03-2-221-29763/2018 od 28.09.2018. godine, koje je izdalo Javno  preduzeće  Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, obustavlja se u cjelosti

Zaključci sa 19. redovne sjednice:

- Zahtjev za oduzimanje dozvole broj 06-03-884/70/18 podnosioca zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara od 11.10.2018. godine smatra se kao da nije podnesen
- Postupak trajnog oduzimanja Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-310/17/17 od 03.07.2017. godine imaocu dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže, obustavlja se u cjelosti
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-838/64/18 od 24.09.2018. godine, podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-839/65/18 od 24.09.2018. godine, podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-840/66/18 od 24.09.2018. godine, podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-841/67/18 od 24.09.2018. godine, podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE broj 06-03-842/68/18 od 24.09.2018. godine, podnosioca zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca

Zaključak sa 16. redovne sjednice:

- Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad broj 06-03-592/39/18 podnosioca zahtjeva „COMEX“ d.o.o. Tešanj od 12.06.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključak sa 15. redovne sjednice:

- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-463/31/18 podnosioca zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj od 18.04.2018. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključci sa 10. redovne sjednice:

- U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK broj: 06-03-333-06/20/18 od 14.05.2018. godine, u tački 2. ispravlja se greška na način da se riječi: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „K-SOLAR““ zamjenjuju riječima: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „Gmići 3““
- U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK broj: 06-03-332-05/19/18 od 14.05.2018. godine, u tački 2. ispravlja se greška na način da se riječi: „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „SOLAR-B““ zamjenjuju riječima „u mikro-postrojenju OIE solarne fotonaponske elektrane „Gmići 2““

Zaključak sa 9. redovne sjednice:

- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-289/17/18 od 23.02.2018. godine podnosioca zahtjeva „Širbegović Inženjering“ d.o.o. Gračanica obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca

Zaključci sa 4. redovne sjednice:

- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-866/62/17 podnosioca zahtjeva „BFS“ d.o.o. Sarajevo od 23.10.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen
- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-987/75/17 podnosioca zahtjeva „Srednjobosanske šume“/„Šume Središnje Bosne“/„Средњoбосанскe шумe“ d.o.o. od 28.11.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe