Zaključci

Zaključak sa 18. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 17. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 16. redovne sjednice:

 

 

Zaključci sa 12. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 5. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 1. redovne sjednice:

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe