Zaključci

Zaključci sa 22. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 21. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 20. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 19. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 18. redovne sjednice:

 

 

Zaključci sa 16. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 14. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 12. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 11. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 10. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 9. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 8. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 7. redovne sjednice:

 

 

Zaključak sa 3. redovne sjednice:

 

 

Zaključci sa 1. redovne sjednice:

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe