Kvalifikovani proizvođači

U skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 70/13, 05/14) kvalifikovani proizvođač znači proizvođača koji u pojedinom objektu za proizvodnju električne energije proizvodi električnu energiju, koristeći otpad ili obnovljive izvore energije na ekonomski primjeren način, uključujući kombinovani ciklus proizvodnje toplotne i električne energije, koji je usklađen sa zaštitom okoline, a koji takav položaj može steći na osnovu rješenja Regulatorne komisije za  energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK.

Popis kvalifikovanih proizvođača (.pdf)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe