Električna energija

Broj: UP1-06-13-1-157-1/24
Naziv: CONCORDIA d.o.o. TOMISLAVGRAD
Adresa: Kralja Zvonimira b.b., 80240 Tomislavgrad
Zahtjev: Dozvola za rad za proizvodnju električne energije (oduzimanje)
Datum: 28.5.2024. godine

Broj: UP1-06-13-1-153-1/24
Naziv: DOO "ENERGO CAT" Sanski Most
Adresa: Bulevar VII Korpusa bb, 79260 Sanski Most
Zahtjev: Dozvola za rad za proizvodnju električne energije
Datum: 17.5.2024. godine

Broj: UP1-06-13-1-154-1/24
Naziv: „SILK-TRADE“ d.o.o. Tešanj
Adresa: Poslovna zona Vila broj 20, 74 260 Tešanj
Zahtjev: Dozvola za rad za proizvodnju električne energije (izmjena i dopuna)
Datum: 20.5.2024. godine

Broj: UP1-06-13-1-287-1/23
Naziv: „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo.
Adresa: ul. Kotromanića br. 48, 71000 Sarajevo
Zahtjev: Dozvola za rad za proizvodnju električne energije (izmjena i dopuna)
Datum: 22.12.2023. godine

Broj: UP1-06-13-1-94-1/24
Naziv: F.L. WIND d.o.o. TOMISLAVGRAD
Adresa: Eminovo selo b.b., 80240 Tomislavgrad
Zahtjev: Dozvola za rad za proizvodnju električne energije (obnova)
Datum: 8.3.2024. godine

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe