Uputstva

FERK izdaje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnih i distributivnih objekata, kao i dozvole za rad-licence za djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom. Postupak izdavanja dozvola javan je i transparentan, i provodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva i žalbi FERK-a. Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu dokumenti u skladu sa Pravilnikom za izdavanje dozvola-licenci.

Kako bi se podnosioci zahtjeva informisali o proceduri izdavanja dozvole, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama, prije zvaničnog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, SVI podnosioci zahtjeva imaju mogućnost prethodnih konsultacija sa zaposlenicima FERK-a.

Pored mogućnosti prethodnih konsultacija, da bi nepotpunost dokumentacije sveli na najmanju moguću mjeru i ubrzali postupak izdavanja dozvole, dajemo i nekoliko napomena za podnosioce zahtjeva:

  • Obrasci zahtjeva se potpisuju i ovjeravaju a svaka stranica obrasca parafira.
  • Obrasci i sva dokumentacija dostavljaju se i u elektronskom obliku.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se jednokratna naknada za obradu zahtjeva.
  • Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, i ne smiju biti stariji od 60 dana.
  • Rješenja i dozvole izdate od drugih organa, dostavljaju se sa klauzulom pravosnažnosti.
  • Tehničko-energetski parametri iz ugovora o koncesiji, izdatih dozvola (okolinska dozvola, urbanistička saglasnost, građevinska i upotrebna dozvola) i elektroenergetskih saglasnosti trebaju biti usaglašeni.
 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe