Uputstva

Instrukcije za popunjavanje naloga za plaćanje kod uplate jednokratne naknade.

Popuna polja na uplatnici:


  1. POLJE “Uplatio je (ime, adresa i telefon)” - u ovo polje potrebno je navesti tačan naziv pravnog lica koje vrši uplatu, adresu i broj telefona
  2. POLJE: “Svrha doznake” - u ovo polje potrebno je navesti “uplata jednokratne naknade po članu 17. redni broj tabele______ Pravilnika o regulatornim naknadama”. Redni broj iz tabele iz člana 17. se unose zavisno od vrste zahtjeva o kojem se radi.
  3. POLJE: “Primalac/Primatelj” - u ovo polje unosi se “Regulatorna komisija za energiju u FBiH-FERK”
  4. POLJE: “Račun pošiljaoca/pošiljatelja” - u ovo polje potrebno je unijeti broj transakcijskog računa pravnog lica koje vrši uplatu
  5. POLJE: “Račun primaoca/primatelja” - u ovo polje je potrebno unijeti broj transakcijskog računa FERK-a koji je naveden na web stranici FERK-a (kliknuti ovdje za važeći transakcijski račun)
  6. POLJE: “KM” - U ovo polje potrebno je unijeti iznos zavisno od vrste zahtjeva o kojem se radi u skladu sa tabelom iz člana 17. Pravilnika o regulatornim naknadama (na dnu teksta je izdvojena tabela iz člana 17 Pravilnika).

Napomena: Donji desni dio naloga za plaćanje koji sadrži podatke o broju poreznog obaveznika, vrsta prihoda, opština, poziv na broj, porezni period, budžetska organizacija, NIJE POTREBNO POPUNJAVATI!   Član 17.
(Iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva)

Utvrđuju se iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva, kojima se pokreću postupci pred FERK-om, kako slijedi:

R.br.

VRSTA ZAHTJEVA-AKTIVNOSTI

Iznos (KM)

 

 

 

1.

Izdavanje/obnova dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

1.1.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

 

1.1.a.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana ukupno instalisane snage veće od 1 MW do uključivo 10 MW

3.000

1.1.b.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana instalisane snage veće od 10 MW

5.000

1.2.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

5.000

1.3.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu

1.500

1.4.

Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom

10.000

1.5

Dozvola za obavljanje djelatnosti skladištenja energije

1.500

1.6

Dozvola za obavljanje djelatnosti agregacije distribuiranih resursa

1.500

1.7

Dozvola za obavljanje djelatnosti energetske zajednice građana

1.500

2.

Sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača

100

3.

Prenos dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti plaća se u istom iznosu kao obnova dozvole za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

4.

Prenos statusa kvalifikovanog proizvođača

100

5.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

5.1.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti bez promjene tehničkih parametara

500

5.2.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje energetske djelatnosti sa promjenama tehničkih parametara

Kao pod tačkama od 1.1.a. do 1.1.b.

6.

Izmjena statusa kvalifikovanog proizvođača

100

7.

Oduzimanje dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

50

8.

Oduzimanje statusa kvalifikovanog proizvođača

50

9.

Prethodna saglasnost za izgradnju direktnog voda

2.000

10.

Pokretanje tarifnog postupka

10.000

11.

Izdavanje/obnova dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

 

11.1.

Dozvola za rad (licenca) za proizvodnju naftnih derivata

1.000

11.2.

Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om

500

11.3.

Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem

500

11.4.

Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata željezničkim saobraćajem

1.000

11.5.

Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a

500

11.6.

Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om

500

12.

Izmjena ili dopuna dozvole za rad (licence) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

100

13.

Oduzimanje dozvole za rad (licence) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

50

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe