Javne nabavke

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (01.01.2015. - 01.07.2017.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (19.03.2015. - 01.01.2017.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (01.01.2017. - 01.03.2017.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (01.01.2017. - 20.07.2017.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (01.01.2017. - 20.10.2017.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (19.03.2015. - 01.01.2018.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (01.01.2018. - 20.4.2018.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (20.04.2018. - 24.10.2018.) - preuzeti ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.01.2019.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.04.2019.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.07.2019.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.10.2019.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.01.2020.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.04.2020.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.07.2020.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.10.2020.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (25.01.2021.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (23.04.2021.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (23.07.2021.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (25.10.2021.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (25.01.2022.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (25.04.2022.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (22.07.2022.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (21.10.2022.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (26.01.2023.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (24.04.2023.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (20.07.2023.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (20.10.2023.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (19.01.2024.) - preuzeti  ovdje

Praćenje realizacije sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma (19.04.2024.) - preuzeti  ovdje

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe