Javne nabavke

- Odluka o usvajanju plana nabavki za 2020. godinu (.pdf)

Red.
br.
Predmet nabave ŠIFRA JRJN Broj konta  Raspoređeno sa konta  sa PDV-om Procijenjena vrijednost nabavke u KM
(sa PDV-om)
Procijenjena vrijednost nabavke u KM
(bez PDV-a)
Vrsta postupka nabavke
  USLUGE            
24 SLUŽBENI PUTNIČKI AUTOMOBIL 34100000-8
(Motorna vozila)
821321 59.999,00 59.999,00 51.281,20 Otvoreni postupak
 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe