O FERK-u

Trenutno je u FERK-u zaposleno 39 lica od kojih 35 sa VSS, jedan zaposleni sa VŠS, te tri zaposleni sa SSS. Uz zakonom propisane obaveze, zaposleni FERK-a su i lično i profesionalno opredijeljeni ka uspostavljanju tržišnih principa u energetskom sektoru.

Sekretar FERK-a

Ivica Drežnjak
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora pravnih poslova

Marijana Matijević
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za tehničke poslove i licence

Senad Aganović 
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za tarife i tržište

Igor Glibić
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora za finansije

Zlata Brajlović 
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07


Rukovodilac Sektora zajedničkih poslova

Nedžad Grebović 
Tel. + 387 36 44 99 00
Fax. +387 36 33 35 07

Kako nas naći:

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe