Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-47-2/23 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 11.04.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.03.2023. godine primio od Proizvodnja električne energije „TARIK“, Vlasnik: Ćaro Hajrudin Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE u solarnoj fotonaponskoj elektrani „TARIK 1“, naselje Mekiš, opština Tešanj, ogranične instalisane snage 23,00 kW

AC (36,40 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 41 MWh, pod brojem UP1-06-13-1-47-1/23, uz koji je podnosioc zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola. Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE za Proizvodnja električne energije „TARIK“, Vlasnik: Ćaro Hajrudin FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 20.04.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 20.04.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosioc zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a, www.ferk.ba.

 

        NACRT DOZVOLE

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe