Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-36-6/23 donesene na IX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.04.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.02.2023. godine primio od RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, pod brojem UP1-06-13-1-36-1/23, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 19., odnosno članom 23. Pravilnika o

izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede. Postupajući po članu 12. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede, FERK je pregledao zahtjev, pa je u skladu sa članom 16. tog pravilnika utvrdio da je zahtjev potpun i usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 27.04.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će biti pažljivo analizirani.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole za rad (licence) pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 27.04.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

   NACRT DOZVOLE

 

 

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe