Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-18-7/23 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 31.05.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.01.2023. godine primio od PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnim objektima, solarna fotonaponska elektrana „Šumaprojekt“, naselje Pješivac, Grad Stolac, instalisane snage 150,00 kW AC (202,40 kWp DC) i predviđene godišnje

proizvodnje 277 MWh i solarna fotonaponska elektrana „NAPOLEON ROTT“, naselje Pješivac, Grad Stolac, instalisane snage 150,00 kW AC (202,40 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 277 MWh, pod brojem UP1-06-13-1-18-1/23, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola. Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 09.06.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu dostaviti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 09.06.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

     NACRT DOZVOLE

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe