Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-205-8/23 donesene na XXIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.10.2023. godine primio od ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem.

Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem,

FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 27.12.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na službenoj internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

      Nacrt 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe