Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-95-2/24 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 27.3.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 11.3.2024. godine primio od AD-TANK d.o.o. Stolac Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, FERK-u od dana objave ovog obavještenja do 5.4.2024. godine do 12:00 sati, poštom na adresu

Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani.

Tekst Nacrta dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Kneza Domagoja 12 A u Mostaru ili na službenoj internet stranici FERK-a www.ferk.ba.

 

         Nacrt   

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe