Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije. Ovim Zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ...

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 01.10.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da je FERK nadležan ...

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 01.10.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI 
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno...

Na osnovu Odluke broj 06-03-631-05/25/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 22.08.2014. godine primio od PROENERGY d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, pod brojem 06-03-631/25/14, o čemu je javnost bila obaviještena 08.09.2014. godine u „Večernjem listu“ i „Oslobođenju“, kao i internetskoj stranici ...

Na osnovu Odluke broj 06-03-539-08/17/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.06.2014. godine primio od „ESPRO“ d.o.o. Donji Vakuf Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „ESPRO 1“, naselje Kopčić, opština Donji Vakuf, instalisane snage 51,36 kWp DC (60,00 kW AC) i predviđene godišnje ...

Na osnovu Odluke broj 06-03-517-12/14/14 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 01.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 18.06.2014. godine primio od „EMY“ d.o.o Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SE EMY 2“, naselje Mravići, opština Doboj Jug, instalisane snage 30,0 kW AC (33,0 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 40,93 MWh i ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe