Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-247-4/23 donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 31.1.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.11.2023. godine primio od „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, proizvodnim objektima, hidroelektrana „Osanica“, na vodotoku rijeke Osanice, naselje Žilići, grad Goražde, instalisane snage 630,00 kW i predviđene godišnje proizvodnje 2.583 MWh,

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 31.1.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu Pravilnika o promjeni snabdjevača

FERK je 31.1.2024. godine na III redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt Pravilnika o promjeni snabdjevača sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete u opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 31.1.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača

FERK je 31.1.2024. godine na III redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-184-10/23 donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.1.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 25.9.2023. godine primio od DRIN - ENERGIJA d.o.o. zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, u proizvodnom objektu, solarna fotonaponska elektrana „PETNJIK“, Opština Grude, ograničene instalisane snage 29,90 MW AC (45.000,12 kWp DC) i predviđene godišnje

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.1.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o izvještavanju

FERK je 19.1.2024. godine na II redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o izvještavanju sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete u opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-256-4/23 donesene na I redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 12.1.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 29.11.2023. godine primio od „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom FERK-u od dana

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe