Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-205-8/23 donesene na XXIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 19.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.10.2023. godine primio od ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški Zahtjev za obnovu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem.

Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem,

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-188-5/23 donesene na XXVIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 12.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 4.10.2023. godine primio od VIBAR d.o.o. Široki Brijeg Zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

Zainteresovana lica imaju mogućnost da dostave svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom FERK-u od dana

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 1.12.2023. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija

FERK je dana 1.12.2023. godine na XXVII redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 1.12.2023. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva

FERK je 1.12.2023. godine na XXVII redovnoj sjednici usvojio Nacrt Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-156-7/23 donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 30.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 4.9.2023. godine primio od JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-137-6/23 donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 24.7.2023. godine primio od Srodna djelatnost „MAGLIĆ“ vlasnik Maglić Nazim, Zenica Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, u solarnoj fotonaponskoj elektrani MAGLIĆ 1-20kW“, Pepelari do broja 20, Grad Zenica, ograničene instalisane snage 20,00 kW AC

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe