Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-193-6/23 donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 9.10.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-193-1/23 primio od MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13-1-1/20, radi izgradnje novih proizvodnih

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-141-9/23 donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.7.2023. godine primio od „HERCEG” Maglaj, d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u SE „HERCEG 3“, ul. Srebreničkih žrtava rata bb, opština Maglaj, ograničene instalisane snage 23,00 kW AC (25,92 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 34 MWh , pod brojem

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-115-8/23 donesene na XXVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 1.12.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.6.2023. godine pod brojem UP1-06-13-1-115-1/23 primio od „Energi-Europa“ d.o.o. Prozor-Rama Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj UP1-06-13-1-145-1/22, radi izgradnje novih proizvodnih objekata solarne

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-206-2/23 donesene na XXVI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 30.10.2023. godine primio od „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izmjenu i dopunu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj UP1-06-13-1-10-1/21 radi proširenja skladišnih kapaciteta namijenjenih za obavljanje licencirane djelatnosti, pod brojem UP1-06-13-1-206-1/23.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-57-18/20 donesene na XXV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 16.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 30.6.2020. godine primio od „ECCO ENERGY“, vl. Vlatko Malić Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, u solarnoj fotonaonskoj elektrani „ECCO ENERGY 2“, Tasovčići bb., Grad Čapljina,

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o regulatornom nadgledanju

FERK je 10.11.2023. godine na XXIV redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt Pravilnika o regulatornom nadgledanju sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe