Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o regulatornim naknadama

FERK je 10.11.2023. godine na XXIV redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt pravilnika o regulatornim naknadama sa Obrazloženjem, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o nacrtu.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu Odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja

FERK je 10.11.2023. godine na XXIV redovnoj sjednici FERK-a usvojio Nacrt Odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja, te vas pozivamo da učestvujete na opštoj raspravi FERK-a o Nacrtu.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-181-4/23 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.9.2023. godine primio od JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-76-8/20 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 10.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 17.8.2020. godine primio od „PERO“ Zenica d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „SE PERO 3“, Lučina bb, grad Jajce, instalisane snage 20,00 kW AC

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-146-6/23 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 14.8.2023. godine primio od SD MRKI vlasnik Latifović Mirsad, Zavidovići Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „MRKI 1“, naselje Dubravica, grad Zavidovići, ograničene instalisane snage 127,00 kW AC

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-132-6/23 donesene na XXIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.11.2023. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 12.7.2023. godine primio od „AMITEA“ d.o.o. Mostar Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u hidroelektrani „Trešanica T-4“, na vodotoku rijeke Trešanice, naselje Šunje - Bradina, grad Konjic, ograničene instalisane snage 1.218,00 kW

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe