Javne rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 11.6.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠOJ RASPRAVI

o Nacrtu opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

FERK je 11.6.2024. godine na XIV redovnoj sjednici usvojio Nacrt opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom sa Obrazloženjem, pa vas pozivamo da učestvujete

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 11.6.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o metodologijama za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem i priključenje na zatvoreni distributivni sistem

FERK je 11.6.2024. godine na XIV redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 11.6.2024. godine, upućuje

OBAVIJEST O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o metodologiji za utvrđivanje tarifa za korištenje zatvorenog distributivnog sistema

FERK je 11.6.2024. godine na XIV redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o metodologiji za utvrđivanje tarifa za korištenje zatvorenog

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 11.6.2024. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI

o Nacrtu pravilnika o metodologiji za utvrđivanje tarifa za korištenje distributivne mreže

FERK je 11.6.2024. godine na XIV redovnoj sjednici usvojio Nacrt pravilnika o metodologiji za utvrđivanje tarifa za korištenje distributivne mreže sa Obrazloženjem,

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-94-7/24 donesene na XIV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 11.6.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 8.3.2024. godine primio od F.L. WIND d.o.o. TOMISLAVGRAD Zahtjev za obnovu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, u vjetroelektrani „Jelovača“, Opštna Tomislavgrad, instalisane snage 36 MW i predviđene godišnje proizvodnje 110 GWh.

Na osnovu Odluke broj UP1-06-13-1-100-5/24 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 14.5.2024. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 20.3.2024. godine primio od ADRIATIC METALS BH d.o.o. Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe