Obavještenja za javnost

Mostar, 11.6.2024. godine

FERK ODRŽAO 14. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 14. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je većinom glasova odlučeno da se razmatranje Prijedloga cijena za snabdijevanje krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo skine s dnevnog reda.  

Mostar, 28.5.2024. godine

FERK ODRŽAO 13. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 13. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je donesen Zaključak po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnosioca zahtjeva ECO-WAT d.o.o. iz Kiseljaka, prema kojem se zbog odustanka podnosioca postupak pred FERK-

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo je u skladu članom 11. stav (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdjevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača ...

Mostar, 14.5.2024. godine

FERK ODRŽAO 12. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 12. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je doneseno rješenje o oduzimanju dozvole za rad za proizvodnju električne energije imaoca dozvole d.o.o. „SOLAR GOLD“ Bihać, budući da istom za obavljanje elektroenergetske djelatnosti više nije potrebna dozvola u skladu sa

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 11. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je donesena odluka prema kojoj se ne daje saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na prijedlog cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača.

Mostar, 19.4.2024. godine

FERK ODRŽAO 10. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Mostaru održala 10. redovnu sjednicu u 2024. godini na kojoj je doneseno pet podzakonskih akata u skladu sa nadležnostima  iz Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe