Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke broj 08-08-83-06/18 od 17.07.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

Pozivaju se pravna i fizička lica koja su vlasnici poslovnih prostora da dostave FERK-u ponude za zakup poslovnog prostora i njegovu cijenu po m², ukoliko su zainteresovani za davanje u zakup, u trajanju od jedne godine dana.

Karakteristike poslovnog prostora, koji odgovara potrebi zakupa poslovnog prostora FERK-a su:

 • lokacija u prvoj ili drugoj zoni Grada Mostara u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 7/05 i 3/08),
 • površina kancelarijskog prostora sa namještajem iznosi cca 650-750 m²,
 • minimalno 20 parkirnih mjesta,
 • kancelarijski prostor treba biti klimatiziran, dovoljno osvijetljen prirodnim svijetlom, te imati sve priključke i instalacije neophodne za normalno funkcionisanje,
 • kancelarijski prostor sastavljen od pet dijelova koji čine jednu cjelinu i to kako slijedi:
 • I DIO cca 150-200 m²,
 • treba da sadrži minimalno četiri kancelarije i dvije sale za sastanke i to: tri posebne kancelarije cca 60 m², jedna kancelarija cca 10 m², te dvije sale za sastanke (ili jedna sa mogućnošću diobe na dvije, manju i veću) cca 100 m²,
 • II DIO cca 220-250 m²,
 • treba da sadrži minimalno 15 kancelarija, 10 kancelarija cca 160 m², pet kancelarija cca 60 m²,
 • III DIO cca 130 m²,
 • treba da sadrži minimalno dvije prostorije, za arhivu cca 80 m², i server sobu za tehniku cca 50 m²,
 • IV DIO cca 25 m²,
 • treba da sadrži minimalno kuhinju i tri toaleta,
 • V DIO
 • hodnici cca 100-150 m².

Ponude se trebaju dostaviti do ponedjeljka, 20.08.2018. godine do 14:00 sati direktno na adresu FERK-a, Blajburških žrtava br. 33, Mostar, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvarati”.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe