Obavještenja za javnost

Mostar, 12.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 28. REDOVNU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Pravilnik o regulatornom nadgledanju kojim se propisuju vrste, način i postupak sprovođenja nadgledanja obavljanja energetskih djelatnosti na osnovu FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, kao i ostala pitanja vezana

za nadgledanje. Donesena je i Odluka o utvrđivanju postotka obaveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2024. godinu koji iznosi 0,93%. Navedeni postotak služi snabdjevačima krajnjih kupaca i kvalifikovanim kupcima koji uvoze električnu energiju za vlastite potrebe, da mogu planirati sredstva za nabavku propisanih količina električne energije iz obnovljivih izvora energije i utvrđuje se na osnovu planskih veličina.

Podnosiocima zahtjeva MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude, „HERCEG“ Maglaj, d.o.o. i „Energi-Europa“ d.o.o. Prozor-Rama izdate su dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, dok je podnosiocu zahtjeva Srodna djelatnost „MAGLIĆ“ vlasnika Maglića Nazima iz Zenice izdata dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, te je obnovljena Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosiocu zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva Samostalna obrtnička radnja „SOL-VES“ vl. Veselko Penava FERK je donio zaključak kojim se predmetni zahtjev obustavlja zbog odustanka podnosioca.

Po zahtjevima za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača FERK je donio rješenja za: „ART“ d.o.o. iz Tešnja, „BOSŠUMČAJ“ d.o.o. Sarajevo, Proizvodnja električne energije „ELEKTRO ID“ vlasnika Dubravca Izeta iz Tešnja, „VITA SOL“ iz Širokog Brijega, „DEMCOM“ d.o.o. Kakanj, „BOJANIĆ“ d.o.o. Jajce za dvije solarne fotonaponske elektrane, SE „ANTOLOVIĆ“ vlasnika Antolovića Jakova iz Žepča, SUNČANI VRT d.o.o. iz Gruda, EL ZOVKO iz Mostara za dvije solarne fotonaponske elektrane i „SUMAKS“ d.o.o. iz Tešnja.

U postupak opšte rasprave upućen je Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosioca zahtjeva VIBAR d.o.o. Široki Brijeg.

Nacrt i obavještenje za javnost mogu se preuzeti na internet stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresovana lica svoje pisane komentare na nacrt dozvole mogu dostaviti do 22.12.2023. godine do 12:00 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Takođe, nakon razmatranja žalbi na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna preduzeća, FERK je na sjednici donio 13 rješenja i dva zaključka.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe