Obavještenja za javnost

Mostar, 13.2.2024. godine

FERK ODRŽAO 4. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Pravilnik o izvještavanju kojim se propisuju vrste izvještaja, dokumentacija i obrasci, kao i rokovi i način na koji imaoci dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

redovno izvještavaju FERK.

Podnosiocu zahtjeva DRIN - ENERGIJA d.o.o. iz Gruda donesenim rješenjem je izdata Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „PETNJIK“.

Donesena su i rješenja kojima je status kvalifikovanog proizvođača utvrđen za 11 podnosilaca zahtjeva: „ŠUMMEX“ d.o.o. Vareš, „A&A ENERGY“ vlasnika Nalić Amne iz Maglaja, „MAESA” Tešanj, PPUD „MECA“ d.o.o. Novi Travnik, OD SOLAR PARK „BOŽE I TOMISLAV“ vlasnika Ereša Bože iz Ljubuškog za dvije solarne fotonaponske elektrane, PENAVA d.o.o. Posušje, „ELEKTROPRIZMA“ d.o.o. Tešanj, „SJAJ” Maglaj d.o.o. za dvije solarne fotonaponske elektrane, PSE d.o.o. iz Mostara, „BH Energy“ vlasnika Kotorića Jasmina iz Tešnja i Solarni kolektori „TOLA-ELECTRONIC“ vlasnika Zlotrga Fuada iz Zenice.

Takođe, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio pet rješenja i zaključak.

 

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe