Obavještenja za javnost

Mostar, 23.2.2024. godine

FERK ODRŽAO 5. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je rješenje kojim je podnosiocu zahtjeva „ECO ENERGY“ d.o.o. Gračanica obnovljena Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u šest proizvodnih objekata, odnosno u pet solarnih fotonaponskih elektrana i jednoj hidroelektrani.

Mostar, 13.2.2024. godine

FERK ODRŽAO 4. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Pravilnik o izvještavanju kojim se propisuju vrste izvještaja, dokumentacija i obrasci, kao i rokovi i način na koji imaoci dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Mostar, 19.1.2024. godine

FERK ODRŽAO 2. REDOVNU SJEDNICU U 2024. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja prema kojoj je FERK ocijenio da je opravdano, osim zakonom utvrđenih subjekata, kao krajnje kupce od posebnog društvenog značaja predvidjeti i subjekte koji

Mostar, 19.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 29. REDOVNU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku o odobravanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla električne energije Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu

Mostar, 12.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 28. REDOVNU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Pravilnik o regulatornom nadgledanju kojim se propisuju vrste, način i postupak sprovođenja nadgledanja obavljanja energetskih djelatnosti na osnovu FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, kao i ostala pitanja vezana

Mostar, 1.12.2023. godine

FERK ODRŽAO 27. REDOVNU SJEDNICU U 2023. GODINI

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici donijela je: Poslovnik o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim se uređuju osnovne procedure i postupci FERK-a, Pravilnik o rješavanju žalbi i sporova kojim se uređuju način komuniciranja FERK-a i stranaka,

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe