Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK-a za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru PF broj 01,02-05-1876/15 od 17.12.2015. godine, koju je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 102/15), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje                                                                                                           

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se pravna i fizička lica, koja su vlasnici građevinskog zemljišta da dostave FERK-u informacije o građevinskom zemljištu i njegovoj cijeni po m², ukoliko su zainteresovani za njegovu prodaju.

Karakteristike građevinskog zemljišta, koje odgovara potrebi izgradnje poslovnog prostora FERK-a su:

Mostar, 22.4.2020. godine

FERK ODRŽAO REDOVNU SJEDNICU

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK je danas održala redovitu sjednicu na kojoj je donijela Odluku o davanju suglasnosti Javnom poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar na normalizirane krivulje opterećenja za krajnje kupce, zamjenske krivulje opterećenja za kategorije i grupe potrošnje, kao i rezultate analize krivulja

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala Dozvolu za rad (licenciju) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a gospodarskom društvu ArcelorMittal Zenica, d.o.o. i to na razdoblje valjanosti od pet godina.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj redovitoj sjednici razmatrala je Prijedlog cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo. Analizom dostavljenog

Na osnovu Pravilnika o radu (prečišćeni tekst) broj 05-08-104-02/17 od 10.04.2017. godine, broj 05-08-119-18/18 od 08.11.2018. godine i broj 08-08-127-05/18 od 27.11.2018. godine, te Odluke broj 08-08-141-16/18  donesene na nastavku 21/18 internog sastanka održanog u Mostaru 19.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

Od 17. decembra 2018. godine Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK nalazi na novoj adresi:  

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar 

Brojevi telefona, telefaksa, e-mail adrese i ostali podatci ostaju nepromijenjeni.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe