Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-07-859-05/18 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 10.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeću

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu,

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Odluku prema kojoj referentna cijena električne energije iznosi  0,108821 KM/kWh (10,8821 feninga/kWh). Riječ je o otkupnoj cijeni električne energije ...

Zaposleni Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na kolektivnom su godišnjem odmoru u periodu od 23.07. do 10.8. 2018. godine. Tokom trajanja kolektivnog godišnjeg odmora kancelarija protokola FERK-a će raditi bez prekida, a broj telefona na koji možete kontaktirati dežurnog zaposlenika u navedenom periodu je 036/44 99 00.

Na osnovu Odluke broj 08-08-83-06/18 od 17.07.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

J A V N I   P O Z I V 

Pozivaju se pravna i fizička lica koja su vlasnici poslovnih prostora da dostave FERK-u ponude za zakup poslovnog prostora i njegovu cijenu po m², ukoliko su zainteresovani za davanje u zakup, u trajanju od jedne godine dana.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovitoj sjednici izdala je Dozvolu za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu „PI-PI“ d.o.o. Visoko, i to za proizvodni objekt solarna fotonaponska elektrana

Na osnovu Odluke o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK-a za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru PF broj 01,02-05-1876/15 od 17.12.2015. godine, koju je donio Parlament Federacije Bosne

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe