Obavještenja za javnost

Mostar, 23.11.2016. godine - Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na svojoj 22. redovitoj sjednici dala suglasnost ...

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXII redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta

Na osnovu Odluke broj 01-07-1078-04/16 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije domaćinstvo,

Na osnovu Odluke broj 01-07-1078-03/16 donesene na XXI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 08.11.2016. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Od 01.01.2015. godine, svi kupci električne energije imaju pravo slobodno izabrati snabdjevača električnom energijom na tržištu, dok kupci iz kategorije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je usvojila nacrte dozvola za obavljanje ...

Na osnovu Odluke o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK-a za izgradnju poslovnog prostora ...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe