Obavještenja za javnost

Na osnovu Odluke broj 01-02-1044-01/13 donesene na XV redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 04.09.2013. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 28.08.2013. godine u „Službenim novinama Federacije BiH" broj 66/13 objavljen je novi Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 05.09.2013. godine, od kada na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH" broj 41/02 i 38/05).

U cilju pravilnog i blagovremenog obavještavanja kako kupaca i imaoca dozvola za rad-licenci, odnosno prethodnih dozvola za izgradnju elektroprivrednih objekata, tako i budućih podnosioca zahtjeva kojima se pokreću postupci pred FERK-om obavještavamo javnost da od dana stupanja na snagu Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13), odnosno od 05.09.2013. godine, u skladu sa...

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

FERK NA VLASTITU INICIJATIVU POKRENUO TARIFNE POSTUPKE ZA ELEKTROPRIVREDNA PREDUZEĆA U FEDERACIJI BIH

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je danas u Mostaru 10. redovnu sjednicu.

Na sjednici su donesene odluke o provođenju tarifnih postupaka za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i to: tarifni postupak radi utvrđivanja potrebnog prihoda djelatnosti proizvodnje električne energije za nekvalifikovane (tarifne) kupce, tarifni postupak radi utvrđivanja potrebnog prihoda djelatnosti distribucije električne energije i tarifni postupak radi utvrđivanja potrebnog prihoda djelatnosti snabdijevanja električnom energijom za nekvalifikovane (tarifne) kupce.

Ovim odlukama započeli su postupci formalnih rasprava u tarifnim postupcima i postupak formalne rasprave o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema i o tarifnim stavovima za nekvalifikovane (tarifne) kupce oba elektroprivredna preduzeća u Federaciji BiH.

Rok za podnošenje potrebnih dokumenata od javnih preduzeća je 21.06.2013. godine.

FERK tarifne postupke pokreće na vlastitu inicijativu prije svega polazeći od činjenice da je Pravilnikom o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca propisano da prelazni period otvaranja tržišta traje do 01.01.2015. godine. Tokom prelaznog perioda prestaju važiti tarifni stavovi za nekvalifikovane (tarifne) kupce, (za kupce na 110 kV naponu i višem i kupce na 35 kV naponu su već prestali važiti tarifni stavovi, a kupcima na 10 kV naponu tarifni stavovi prestaju važiti od 01.01.2014. godine)....

Na osnovu Odluke broj 06-03-399-04/16/12 donesene na VII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 10.04.2013. godine, Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o Nacrtu dozvole za rad - licence za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe

FERK je 02.04.2012. godine primio od J.U. Centar „LOS ROSALES" Mostar Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Los Rosales", Grad Mostar, instalisane snage 3,87 kWp DC (3,8 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 4,615 MWh pod brojem 06-03-399/16/12.
Postupajući po članu 15. Pravilnika za izdavanje dozvola za rad – licenci za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, a nakon što je zahtjev primljen kao potpun, u skladu sa članom 9. ovog pravilnika, FERK je usvojio nacrt dozvole.

Na osnovu člana 20. stav (2) Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom („Službene novine Federacije BiH" broj 41/12) Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o Nacrtu odluke o cijeni usluge snabdijevanja od javnog snabdjevača Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
i
o Nacrtu odluke o cijeni usluge snabdijevanja od javnog snabdjevača Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar

Pravilnikom o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom propisano je da prelazni period otvaranja tržišta traje do 01.01.2015. godine, kao i da tokom prelaznog perioda otvaranja tržišta kvalifikovani kupci mogu biti snabdijevani bilo preko slobodno izabranog snabdjevača na tržištu ili ako nisu iskoristili to svoje pravo u trenutku prestanka važenja tarifnih stavova za pojedinu kategoriju, preko javnog snabdjevača. Javni snabdjevač je, uz ostalo, obavezan snabdijevati kvalifikovanog kupca po cijeni usluge snabdijevanja od javnog snabdjevača koju utvrđuje FERK u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijene usluge snabdijevanja od javnog snabdjevača u Federaciji BiH koja čini sastavni dio tog pravilnika.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK (pročišćeni tekst) broj 05-08-1051-15/11 od 24.10.2011. godine i broj 05-08-114-04/13 od 30.01.2013. godine, te člana 4. Priloga broj 2 Pravilnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos i raspisivanju oglasa broj 08-08-114-05/13 od 30.01.2013. godine, FERK objavljuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
za sljedeće radno mjesto

1. IZVRŠNI ASISTENT ČLANOVA FERK-a – na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice FERK-a s porođajnog dopusta, 1 izvršilac

Odgovara za svoj rad predsjedniku i članovima FERK-a. Obezbjeđuje kvalitetno, efikasno, racionalno vršenje stručnih, operativnih i organizacionih poslova za potrebe predsjednika i članova FERK-a. Brine se o organizaciji i arhiviranju dokumentacije od značaja za FERK, posebno dokumentacije sa internih sastanaka i redovnih/vanrednih sjednica, a u saradnji sa sekretarom FERK-a. Izrađuje izvještaje predsjedniku i članovima FERK-a o izvršenju akata, koje donosi FERK iz svoje nadležnosti. Koordinira po potrebi sa drugim...

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe