Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK OBAVJEŠTAVA JAVNOST o održavanju VII redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14 i 91/15) i člana 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati VII redovnu sjednicu u 2023. godini, u petak, 31.3.2023. godine u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na VII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice FERK-a;
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izvještavanju za imaoce dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda, nezavisne i kvalifikovane proizvođače i Operatora za OIEiEK;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju postotka za obračun varijabilnog dijela regulatornih naknada za 2023. godinu;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju pojedinačnih iznosa godišnjih regulatornih naknada za 2023. godinu za imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatora za OIEiEK;
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o općoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva:
  • „AGENCIJA-ES” d.o.o. Tešanj;
  • DAVID 1618 d.o.o.;
 6. Razmatranje i odlučivanje po žalbama na:
  • Rješenje broj: 03-53-1-2364-1/2023 od 17.1.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-36-12-40696-1/2023 od 17.12.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a
Mile Srdanović

U Mostaru, 20.3.2023. godine
Broj: 01-02-1-713-1/23

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe