Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju VIII redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati VIII redovnu sjednicu u 2023. godini, u utorak, 11.04.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na VIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sjednice FERK-a održane 31.03.2023.godine;
 2. Razmatranje i utvrđivanje Pročišćenog teksta Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije;
 3. Razmatranje i utvrđivanje Pročišćenog teksta Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • AGENCIJA-ES” d.o.o. Tešanj;
  • DAVID 1618 d.o.o.;
  • HERCEG-GALA d.o.o.;
  • „LUGAL“ vl. Luka Galić;
  • GEKA-SOL d.o.o. Posušje;
  • JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • Proizvodnja električne energije „EL-HM“, Vlasnik: Hatkić Mirsada(solarna fotonaponska elektrana  “HM-1“);
  • SIGMA-PROM, d.o.o. Jelah bb-Tešanj (solarna fotonaponska elektrana SIGMA”);
  • SUNČANA ELEKTRANA „MAROS“, vl. Gordana Maros (solarna fotonaponska elektrana MAROS”);
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva Proizvodnja električne energije TARIK“, Vlasnik: Ćaro Hajrudin (solarna fotonaponska elektrana  TARIK 1“;)
 7. Razmatranje i odlučivanje po žalbe na:
  • Rješenje broj: 03-2-211 -24901-1/2022 od  22.07.2022. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
  • Rješenje broj: 03-58-6269-1/2023 od 09.02.2023. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo; 
  • Rješenje broj: III-1-M-286/23 od 21.02.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar.

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović

 

U Mostaru, 03.04.2023. godine

Broj: 01-02-1-767-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe