Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju IX redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati IX redovnu sjednicu u 2023. godini, u srijedu, 19.04.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na IX redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa VIII redovne sjednice FERK-a održane 11.04.2023.godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosiocu zahtjeva PAŽIN d.o.o. Stolac;

 

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosiocu zahtjeva PAŽIN d.o.o. Stolac;

 

 1. Razmatranje i donošenje Rješenja o privremenom oduzimanju dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „GORJA TRANSPORTI“ d.o.o. ŽEPČE;

 

 1. Razmatranje i donošenje Zaključka po zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, podnosioca zahtjeva „DINALSA“ d.o.o. Sarajevo; (solarna fotonaponska elektrana „DINALSA“

 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva:
  • „HIFA OIL“ d.o.o. Tešanj;
  • RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
  • EUROBENZ d.o.o. Grude;

 

 1. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na Rješenje broj: 03-83-1-3461-1/2023 od 17.02.2023.  godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica.

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

 Mile Srdanović

 

U Mostaru, 11.04.2023. godine

Broj: 01-02-1-805-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe