Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

o održavanju X redovne sjednice FERK-a u 2023. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17.

Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14, 31/16 i 84/19) FERK će održati X redovnu sjednicu u 2023. godini, u petak, 28.04.2023. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici kneza Domagoja 12 A.

Na X redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IX redovne sjednice FERK-a održane 19.04.2023.godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosioca zahtjeva:
  • Proizvodnja električne energije TARIK“, Vlasnik: Ćaro Hajrudin iz Tešnja (solarna fotonaponska elektrana TARIK 1“);
  • FH KOVAČ“ vlasnik Kovač Nermin, Zenica (solarna fotonaponska elektrana „FH MUTNICA“);
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda podnosioca zahtjeva THE VOLT d.o.o. iz Mostara;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosioca zahtjeva:
  • „HIFA OIL“ d.o.o. Tešanj;
  • RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licence) rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „GORJA TRANSPORTI“ d.o.o. ŽEPČE;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja  po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, podnosioca zahtjeva „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje;
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
  • ENERGIEPRO d.o.o. Livno (solarna fotonaponska elektrana  A.N.“);
  • TAKTIK d.o.o., iz Gruda (solarne fotonaponske elektrane: „ IN SOLAR-TREBIŽAT“ i „ELEN 2“);
  • „EMY“ d.o.o. Zenica (solarna fotonaponska elektrana „SE EMY 125kW-1“);
  • S.E. „R U D O 2“ vl. Ivanka Jarkić, Čitluk (solarna elektrana „RUDO 2“);
  • MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude (solarne fotonaponske elektrane „GZ MG 1“ i „GZ MG 2“);

 

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka, podnosioca zahtjeva:
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana  „EZ-1“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana  „EZ-2“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana  „EZ-3“);
  • „EZ“ d.o.o. Busovača (solarna fotonaponska elektrana  „EZ-4“);
  • A&A SEnergy d.o.o. iz Goražda (solarna fotonaponska elektrana „DEŠEVA 1”);
  • Proizvodnja električne energije „VESA“ Vlasnik: Sejmenović Vahid-Tešanj (solarna fotonaponska elektrana „VESA“);
 2. Razmatranje i odlučivanje po žalbi na Rješenje broj: III-1-M-286/23 od 21.02.2023. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar;

 

v.d. PREDSJEDNIKA FERK-a

Mile Srdanović, s.r.

 

U Mostaru, 20.04.2023. godine

Broj: 01-02-1-842-1/23

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe